Family’s / Netwerken

Scholen die tot leven brengen!

Onze ‘scholen’ zijn opgezet met passioneel, diepgaand, radicaal en krachtig onderwijs vanuit Gods Woord. Ook zal de bediening van en door de Heilige Geest veel aandacht krijgen. Scholen vol kracht die leven brengen.

Een ‘school’ bestaat uit een serie van 5 tot 7 avonden. Meestal met maximaal een week ertussen. De ervaring leert ons dat dit vaak de krachtigste manier is om snel te groeien. Lessen worden gegeven door ervaren bedieningen en docenten en hebben altijd een praktische insteek.

We zullen op deze scholen bewegen vanuit de Aanwezigheid van God zelf (Matheus 18:20). En waar God aanwezig is zal de Kracht van God zichtbaar worden zoals Paulus zegt; “het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht” (1 Corinthe 4:20).

Family’s

Menu