Ben jij een revivalist?

Connect met andere revivalisten!

Breng leven, overal waar je komt!

Als je in Jezus gelooft, ben je een volgeling van Hem. Als sinds 2000 jaar worden Zijn volgelingen Christenen genoemd. Dat is afgeleid van het woord Christus. Dat gezalfde betekent. Als christen ben je geroepen en gezalfd om Gods waarheid en liefde in deze wereld te verspreiden. Radicaal zoals Jezus zelf was.

‘hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goed deed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem.’ Handelingen 10:38

Onze missie is dus eigenlijk heel duidelijk. We brengen Jezus bij mensen en mensen bij Jezus. Maar dat is nog niet eenvoudig. Daar hebben we de Heilige Geest voor nodig. Daar hebben we elkaar voor nodig. Daar zijn wij voor nodig. Daar ben jij voor nodig. Want jij bent revival!

‘De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis;’ Jesaja 61:1

Om vurig en gepassioneerd te blijven hebben we elkaar nodig. Hebben we het nodig dat we samen optrekken, elkaar bemoedigen en aanvuren. Daarvoor hebben wij dit platform opgericht. Een platform voor toerusting, activatie, onderwijs en connectie. En dat zowel online als offline.

Wat is een revivalist?

Je brengt Jezus bij mensen en mensen bij Jezus!
– Je leven is van Jezus
– Je bent met Hem gestorven
– Je bent met Hem opgestaan
– Je leeft in verbinding met God
– Je leeft in verbinding met andere gelovigen
– Je leeft vanuit Liefde en Genade
– Je leeft vanuit een vurige passie
– Je bent bereid elke prijs te betalen
– Je verandert levens en culturen

Ben jij een revivalist?

Jij bent revival!
Wij zijn revival.
Connect jezelf nu direct! Zodat we samen in beweging zijn en Jezus zichtbaar maken.

Waarin kun jij groeien?

We bieden vele vormen aan waardoor je kunt groeien. Het is maar net waar jij aan toe bent want ieder leven is uniek. We delen graag onze ervaring en dagen je uit om uit te stappen in nieuwe en vernieuwende dingen. Je staat er niet alleen voor.

Menu