Gelukkig, er is al een opwekking gaande

Ik kwam door een willekeurige zoekopdracht deze morgen op CIP.nl. Nu kom ik niet heel graag op maandagmorgen op CIP.nl. De rest van de week overigens ook niet eerlijk gezegd, omdat het een platform is waar de verdeeldheid onder christenen vaak beter zichtbaar is dan de eenheid die we, al dan niet gewenst, gewoon toch echt hebben in Christus. Maar deze morgen, even verdwaald, trof ik een stukje aan met de titel “Helaas, er komt geen opwekking”. Een stukje van een door mij oprecht hooggeacht persoon, die al vele jaren Zijn Koning dient. Iemand die het land zegent en inspireert met zijn creativiteit. Dit stukje echter brachten bij mij tranen in mijn ogen, omdat teleurstelling en hopeloosheid bijna als iets goeds werd neergezet.

Een schijnbaar mooi en eerlijk, maar beter lezend, ervaar ik persoonlijk dat het vooral vanuit teleurstelling is geschreven. Ik wil er daarom toch op reageren, want voor je weet lezen mensen dergelijke stukken, en beginnen ze langzaam maar zeker instemmend te knikken omdat het verhaal zo goed onderbouwd lijkt te zijn.

We hebben een Bijbel vol openbaring over een God die meer naar opwekking verlangt dan wij ooit kunnen beseffen.

Het stuk is echter, in mijn ogen, gebaseerd op oneigenlijk argumenten, aardse realiteit, persoonlijke ervaringen, gevoelens en overtuigingen. Nergens zie ik een onderbouwing vanuit Gods woord. Waar we toch in Gods woord, duidelijk kunnen zien dat o.a. het volk Israël een patroon kende van berouw, bekering, gebed en dan weer opwekking. Dat we een Bijbel vol van openbaring hebben, over een God die vol verlangen zoekt naar het verlorene om het aan Zijn hart te brengen. Een God dus die meer naar opwekking verlangt dan wij ooit kunnen beseffen

Als er dus ‘helaas’ geen opwekking komt, dan ligt dat aan toch allereerst misschien wel aan de mate waarin wij (christenen) dat eigenlijk ‘helaas’ vinden. En eerlijk gezegd ontmoet ik bergen christenen die er helemaal niet mee zitten dat er geen opwekking komt. Die het totaal oninteressant vinden of mensen Jezus leren kennen. Die zo lauw zijn geworden als lamaspuug. Die opwekking vooral een doodeng concept vinden. Want stel je voor dat Jezus echt iets met je leven, wat je aan Hem hebt gegeven, wil gaan doen voor Zijn Koninkrijk.

We zijn geroepen om hoop, perspectief en liefde te brengen in deze wereld.

Inhoudelijk slaat het artikel ook kant nog wal, vind ik. De definitie van opwekking is compleet onduidelijk (volle kerken, invloed in de maatschappij?). De voorbeelden van een marathon, waarbij iemand telkens roept ga een sprint trekken, gaan mijn inziens niet op. Je zal namelijk toch wel ergens zal moeten trainen om überhaupt een marathon te kunnen lopen. Tijdens die training kan het heel positief werken als iemand je aanmoedigt om elke keer een paar honderd meter verder te lopen. En tijdens de wedstrijd zelf zullen mensen je moeten aanvuren om de wedloop vol te houden. (Hebreeën 12:1,2) (1 Korinthe 9:24) Het stuk mist Romeinen 5. Verdrukking, volharding, karaktervorming en daaruit Hoop. En de hoop beschaamt niet. We zijn geroepen om hoop, perspectief en liefde te brengen in deze wereld. Dat is de wedloop, de marathon, die we lopen.

Ik begrijp sowieso het hele stuk niet moet ik eerlijk zeggen, want opwekking dan ben je zelf. Dat is geen collectief iets waar je, je achter kan verschuilen. Als jij leeft vanuit genade en in de volheid en kracht van de Heilige Geest dan breng je overal en voortdurend opwekking.
Ik durf daarom voluit te zeggen dat ik geloof in opwekking. Alleen al omdat ik dagelijks in mijn leven en om mij heen zie hoe mensen leven en hoop brengen. Er is al een opwekking gaande.
Ik durf daarnaast ook heel duidelijk te zeggen dat God heel graag opwekking wil. Want God wil het verloren bereiken. Zijn verloren zonen en dochters thuis brengen. God wil dolgraag dat ieder christenleven vervult zal zijn van Zijn aanwezigheid, heerlijkheid en kracht.

Het vraagt niet om collectieve rouw omdat een religieus instituut eindelijk instort, maar het vraagt om collectief berouw.

Waar God is, is alles mogelijk. Dus waar God is, is er altijd hoop. Dus ook voor ons land. Geen hoop en geloof voor het herstel van kerkelijke instituten, maar op een vernieuwing, een herleving die mensenlevens vult met hoop, vreugde en vrede. Vernieuwing en herleving van mensenleven die verloren zijn in egoïsme, depressie en zinloosheid.

De vraag is willen wij het? Want het vraagt om bekering, het vraagt erom dat wij afstand nemen van wereldgeesten, het vraagt om het afschudden van onze lauwheid en walgelijke hopeloosheid. Het vraagt niet om collectieve rouw, omdat een religieus instituut eindelijk instort, maar het vraagt om collectief berouw. Berouw over ons egoïsme, wetticisme liefdeloosheid en hopeloosheid.

Het gaat niet om een opwekking die komt, het gaat om de opwekking die jij kunt zijn.

Gelukkig, er is al een opwekking gaande. Ik zie die in vele krachtige levens om mij heen. Gelukkig, er is al een opwekking gaande. En die opwekking, die begint bij mij, die begint bij jou. Vandaag, en morgen weer! Het gaat niet om een opwekking die komt, het gaat om de opwekking die jij kan zijn. En als die opwekking in jouw leven, helaas, niet komt? Dan is nog God, nog het rouwende collectief daarvoor verantwoordelijk. Maar vraagt het eenvoudigweg om persoonlijke bekering.

Lieve Heere Jezus, u sprak deze woorden over de Heilige Geest. ‘Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. ‘ (Johannes 7:37-39)

Ik kom tot u Heer, ik wil dorsten naar dit levende water. Ik dorst, kom mijn lauwheid en droogte te hulp. Vul mij met Uw Heilige Geest, zodat ik kan overstromen naar deze wereld. Zodat ik opwekking kan zijn in mijn omgeving. Zodat Uw kracht en liefde kunnen stromen door mij heen. Omdat het Uw wil is. In Jezus naam.

Menu