1. Home
  2. Blogs
  3. God spreekt over vol gas

God spreekt over vol gas

Ik lees regelmatig reacties van mensen op websites en sociale media, die reageren op het werk van de Heilige Geest met angst voor een kundalini geest of andere geestelijke machten die niet van God zijn. Of mensen sturen ons privé berichten over zulke dingen. Eigenlijk weet ik dat ik beter niet hierover kan schrijven, want het haalt waarschijnlijk allerlei meningen en invloeden los, maar ik geloof dat ik het toch maar moet doen, want het is een misleidende angst die sommige mensen weghoudt bij diepere vreugde, vrede en een vruchtbaar leven en een kinderlijke ontvankelijkheid voor de Heilige Geest.

Volgens de bijbel, krijg je als Zijn kind waar je God om vraagt. Als je bid om de Heilige Geest, dan krijg je dus de Heilige Geest. Jezus benadrukt dat zelf nog eens expliciet in Lukas 11:9-13 De Bijbel geeft nergens de mogelijkheid dat die mensen die zo verlangend zijn naar de Heilige Geest en naar hem zoeken en vragen opeens een demon krijgen.

Lukas 11:9-13 En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Is er soms een vader onder u, die, als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis een slang zal geven? Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?

De vijand is de na-aper

Wel andersom, de duivel kan verschijnen als een engel van het licht. Hij zal het werk van God na doen. De zogenaamd kundalini geest is dus een slechte na-aper van het werk van God en niet andersom. Het omdraaien is een hele vreemde zaak. Zeggen dat het werk van de Heilige Geest een kundalini geest is, is hetzelfde als zeggen dat de heerlijke intieme door God gegeven seksuele gemeenschap tussen man en vrouw eigenlijk onreine porno is. En dan vervolgens zeggen dat porno fout is, dus dat je als man en vrouw dan maar beter geen prachtige gemeenschap meer kan hebben.

De duivel is een na-aper, hij is niet creatief. God is degene die creatief is en alles het eerste heeft gemaakt. De duivel gaat net als valsmunters geen € 5 briefjes namaken; hij zal de meest kostbare briefjes namaken, want daar zit de meeste waarde in. Dat is ook de reden dat er waarzeggerij, “kundalini” en nog een heleboel andere rotzooi is. Trek je er niets van aan, het wordt je niet gegeven als je er niet om vraagt. Het is het werk van de vijand om dat kostbaarste van ons geloof; de onschuld en vertrouwen in onze Vader te vernietigen. God heeft ons prachtige middelen gegeven om levens, gedachtes en bestemmingen te transformeren in ons leven. Hij heeft ons profetie gegeven, autoriteit en kracht. En als jij bang bent voor demonische aanrakingen wanneer je de Heilige Geest uitnodigt heeft de duivel precies bereikt wat hij wilt; dat jij een christen bent die ten diepste op halve kracht draait.

Als je zelfs God niet meer kan vertrouwen dat Hij geeft wat Hij van je vraagt, waarom zou je dan überhaupt nog ergens God om vragen? Je weet toch nooit wat je krijgt?

Deze gedachte tast het fundament van de relatie met God aan. Geloof. Geloof is namelijk vertrouwen. En als God niet te vertrouwen is in wat Hij doet, dan rooft dat dus direct ons geloof. De vijand wil zo graag dat we vanuit angst alles maar in controle houden, zonder diepe overgave. Waarom? Kijk maar eens naar de vruchten van het werk van God in levens van mensen die zijn aangeraakt en gevuld door God Geest en daar telkens opnieuw om bidden en vragen. Mensen die het aan God overlaten hoe HIJ wil werken.

Excessen en teleurstellingen

Natuurlijk zijn er ook voorbeelden van mensen die het negatief hebben ervaren, maar hoe zuiver was dan je hart? Hebben ze echt om een vis gevraagd of eigenlijk om een slang. Hebben ze de Gever gezocht of de gift, de liefde, de vrede of waren ze ten diepste alleen maar geïnteresseerd in de kracht, maar los van de Krachtbron?

Oh en natuurlijk zijn er ook de excessen… mensen die zo graag iets bijzonders willen zijn dat ze reageren vanuit hun ziel of hun vlees, maar zou God daar echt wakker van liggen? Ligt een vader wakker van een kind wat te kinderlijk reageert? Ik geloof dat God zulk gedrag vanzelf heel liefdevol zal corrigeren en spreek elkaar daar gerust heel liefdevol op aan.

Ten diepste denk ik dat dit soort angstverspreiding een rookgordijn is van de vijand om veel mensen te infecteren met angst en zo velen te verhinderen in een diepe en intieme relatie met God te komen.

Vreemde dingen

De echte machten die een opwekking in ons land tegenhouden zijn verdeeldheid, wetticisme, religie, controle en angst. En niet een of andere ‘oeroeboeroe’ ‘kundalini’ of ‘oekoepoekoe’ geest die de Heilige Geest nadoet. Geef jezelf volledig aan de God over. Soms zal hij rare dingen kunnen doen om bepaalde dingen in je te doorbreken. De discipelen wisten er alles van: de mensen dachten dat ze dronken waren in Handelingen 2. En wat dacht je in Hand 4? Dat het prettig was dat het hele huis ging bewegen? De uitingen van een aanraking van God zien er verschillend uit. Zoals ook mensen die hun vinger in een stopcontact steken er verschillend op reageren. God werkt op manieren die boven ons verstand gaan, terwijl Hij soms daarmee juist in ons verstand en gedachten verandering wil aanbrengen. Vraag jij aan God om jouw hele leven te vullen met Zijn liefde, Zijn wil, Zijn verlangens, openbaring, energie, vrijmoedigheid? Verwacht dan niet dat, dat gebeurt zonder dat jouw levenshuisje gaat schudden.

God doet soms hele vreemde dingen, misschien juist ook wel om door onze muren, structuren, bolwerken heen te breken. Jezus deed de vreemdste dingen als het ging om genezing; de kwastjes van zijn kleed aanraken, modder in je ogen, spuug. Toen hij de Heilige Geest over zijn discipelen vrijzette ging Hij over hen blazen of neem tongentaal ook iets heel vreemds. Lees bijvoorbeeld ook in Jesaja 28:21+22 Want de Here zal opstaan, zoals op de berg Perasim; Hij zal in beweging komen, zoals in het dal bij Gibeon, om zijn werk te doen – vreemd zal zijn werk zijn; en om zijn daad te verrichten – ongewoon zal zijn daad zijn. Nu dan, spot niet, opdat uw banden niet nog vaster worden; want van een verdelging – en zij is vast besloten – heb ik gehoord van de Here, de Here der heerscharen, over het gehele land.

Jezus was stellig en direct toen ze hem verweten dat hij demonen uitdreef door de overste van de demonen. Fel en heel direct benoemde hij in Matheus 12:28-37 wat een onzin dat het was. En hij verwees naar de vruchten aan de boom. Een goede boom, heeft goede vruchten. Beoordeel de dingen die je ziet aan de vruchten.

Een kind worden

Maar goed, ik weet eigenlijk al dat deze berichten vaak weer reacties oproepen en dat je beter niet hierover kan schrijven. Maar ik wil het gewoon toch even kwijt… wat een angst voor de vijand, veel te veel eer voor deze kundalini geest… we kunnen beter God vrezen en met ontzag ontvangen wat Hij wil geven en het vooral ook niet laten roven. Strek je vooral uit naar de Heilige Geest… en zoals Jezus zelf beloofd in Lukas 11, krijg je dan geen slang.

Wordt als een kind. Zelfs kinderen die mishandeld worden, door slechte vaders, verwachtten nog telkens weer het goede. Keer op keer weer vol verwachting om geliefd te worden. Hoe zouden wij dan niet het goede verwachten als het vragen aan een Goede Vader, de beste Vader.

Ik durf dit te schrijven omdat ik geworsteld heb met deze waarheid. Lang heb ik me verzet tegen die diepe liefde en diepe kracht van God. Ik was bang, durfde me niet over te geven. Bang voor verkeerde machten, bang voor misleiding, bang voor teleurstelling ook. Tot ik begreep wie mijn vader was. En dat Hij me wil voeden met een heerlijk ei en niet met giftige beesten. En wat een rust, kracht en vrede is er in ons leven gekomen!

Vader, ik wil u volledig vertrouwen. Als ik iets aan u vraag, dan geeft u wat ik vraag. U bent te vertrouwen boven alles wat er te vertrouwen is. En ik wil dat ook vandaag weer doen, met alles in me. Neem mijn leven, vul het met uw aanwezigheid, uw glorie, uw kracht en ik wil daarbij niets achterhouden of tegenhouden, want u bent mijn Vader.

Menu